Rådgivning / Information / Begreber

Begreber

Hvad taler vi om? – Den Danske Ordbog beskriver:

 • Transperson:
  En person hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes biologiske køn, fx en transvestit eller en transkønnet person.
 • Transvestit:
  En person der (lejlighedsvis) gennem sin påklædning og adfærd udtrykker det modsatte køn, og hvis kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra vedkommendes biologiske køn.
 • Transvestisme:
  Det fænomen at personer (lejlighedsvis) gennem deres påklædning og adfærd udtrykker det modsatte køn, idet deres kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra deres biologiske køn.
 • Transkønnet:
  En person med en kønsidentitet der er i konflikt med det biologiske køn, og eventuelt med ønske om at skifte køn. Mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnethed frem for transseksualitet da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuel orientering.
 • Transkønnethed:
  Det at en person har en kønsidentitet, der er i konflikt med det biologiske køn, eventuelt ledsaget af et ønske om at skifte køn. Mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnet frem for transseksuel da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuel orientering
 • Transseksuel:
  En person med en kønsidentitet der er i konflikt med det biologiske køn, og eventuelt med ønske om at skifte køn. Mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnet frem for transseksuel da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuel orientering"
 • Transseksualitet:
  Det at en person har en kønsidentitet der er i konflikt med det biologiske køn, eventuelt ledsaget af et ønske om at skifte køn. Mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnethed frem for transseksualitet da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuel orientering"
 • Trans:
  En person hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes biologiske køn; fx en transvestit eller en transkønnet person.
  (Anvendes som slang; i både kærlig og nedsættende betydning. Synonym med ”Transperson”)

Der er flydende grænser mellem betegnelserne, der ikke må betragtes som ”afgrænsede kasser”. Mange har vanskeligt ved at knytte en bestemt betegnelse til sin person. Det er meget individuelt.

Ud over betegnelserne som Den Danske Ordbogs artikler beskriver, støder man på begreberne:

 • Cross dresser (USA) eller transvestite (UK):
  Cross dresser anvendes i de engelsktalende lande som betegnelse for transvestit og er begyndt at vinde indpas i Danmark som begreb. Ordet transvestite er en smule vulgært at anvende især i USA, hvor Cross dresser er mere stuerent.
 • Drag; Drag Queen og Drag King:
  En skuespiller eller artist, som benytter sig af det modsatte køns klæder og udtryksformer, uden nødvendigvis at føle sig som det modsatte køn.
Forviret