Foreningen / Om foreningen - TiD, i dag

Om TiD - Transpersoner i Danmark

TiD - Transpersoner i Danmark, TiD
Et fristed for alle transpersoner.
Hvor du og dine pårørende under hyggelige former kan mødes med andre transvestitter eller transkønnede, få råd og vejledning samt ikke mindst udveksle erfaringer om livets store og små forhold ved livet som transperson.

 Vil du være medlem af TiD?

TiD er en forening for de mange. Både de som har brug for et åndehul og et fristed, hvor de kan mærke livet, i trygge rammer. Vi er også livlinen for en masse anonyme transpersoner, som har vanskeligt ved at få hverdagen til at gå hånd i hånd med behovet for at klæde sig i det modsatte køns tøj.  Måske har man også brug for, i det hele taget, at få formuleret sine behov, således at man lettere selv kan forstå dem.   
TiD er også stedet, hvor pårørende møder hjælp til forståelse af de udfordringer, som uvægerligt følger med, når man er i relation, til en transperson. I TiD er der altid en, der har tid til at tale med dig og høre på dig.

Som medlem får du adgang til en personlig udvikling ved at kunne mødes med medsøstre/-brødre og spejle dig i deres erfaringer fra livet som transperson.

Dit medlemskab kan være anonymt, og ja, du kan regne med 100% og fuldstændig diskretion.

TiD udgiver nyhedsmails, og som medlem vil du modtage dem pr. e-mail.

Ønsker du at modtage dem, helt diskret, med posten i anonymiseret kuvert, skal du selv betale portoen.

TiD afholder årligt omkring 30 medlemsmøder og sammenkomster, fordelt på Århus, Vejle, Odense og København. Ofte har møderne temaer, foredrag eller kurser og andet som kan have interesse for dig, og dine nærmeste.

Nå ja; og så holder vi et par fester om året.

Gennem oplysning og information søger TiD at øge befolkningens viden om transpersoner, og på den måde at udrydde de mange fordomme, der desværre stadig findes. Vores problemer i forhold til omverdenen skyldes dog også vores egne forestillinger og fordomme, og her kan TiD være dig en virkelig god hjælp, med råd og vejledning.

Du vil møde alle slags mennesker i TiD. Herunder også veninder, der kan lære dig ”kunsten” at ”passere” som mand eller kvinde, måske gå på café og shoppe, hvis du på et tidspunkt trænger til at komme ud i samfundet.

Et medlemskab af TiD koster ikke ret meget.
Kontingentet fremgår af www.transpersoner.dk og følger kalenderåret. Helt nye medlemmer betaler kun for de resterende måneder af kalenderåret, i forhold til indmeldelsestidspunkt.

Du bliver medlem ved at:

Ringe til: +45 2169 9977   eller
skrive til:– kontakt@transpersoner.dk,

eller ved at komme til et af vore møder og melde dig ind der. 

Du kan også indbetale på TiD’s konto i Nordea:
Reg.nr.:       2520

Konto nr.:   8473 843 049
                    Huske at skrive afsender / en form for ID..
                        så kan vi komme i kontakt med dig,

Støt op om TiD