Foreningen / TiD forening biografisk / TiD Vedtægt

Vedtægt

Foreningens vedtægt har været gennem talrige større og mindre ændringer. Vedtægtsændringer var et punkt på dagsordenen på næsten alle generalforsamlingerne.

På generalforsamlingen den 9. oktober 1998 besluttedes det, at ændre foreningsåret så det fulgte kalenderåret, og at formanden skulle vælges direkte på

generalforsamlingen. Hidtil havde foreningsåret gået fra oktober til oktober og samtlige bestyrelsesposter - også formandsposten - blev fordelt i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

På generalforsamlingen den 11. februar 2000 blev vedtægten ændret, åledes at formanden blev valgt direkte på generalforsamlingen. Hidtil var valg af formand sket under bestyrelsens konstitueringen.

                                                        

I efteråret 2006 blev der nedsat et vedtægtsudvalg, der skulle udarbejde forslag til en ny og mere moderne vedtægt for foreningen. Udvalget bestod af den tidligere formand for foreningen, Henriette Sørensen,

dennes hustru, Lis Bymark og Tina Thranesen. Udvalget kom aldrig rigtigt i gang med sit arbejde. Ved generalforsamlingen i 2008 fremlagde bestyrelsen et forslag til en ny vedtægt for foreningen. Forslaget, der gennemgribende ændrede foreningens vedtægtsstruktur samtidig med, at de oprindelige intentioner blev fastholdt, var baseret på et udkast udarbejdet af Tina Thranesen. Forslaget blev med mindre ændringer vedtaget.

Den 19. februar 2011 blev der på generalforsamlingen i Vejle vedtaget en hel ny vedtægt udarbejdet af et af bestyrelsen nedsat vedtægtsudvalg bestående af Olivia Marianne Peuckert og Tina Thranesen. 
vedtægt
Webadmin Bianca | CVR: 3199 1080  | Tlf.: 2169 9977 | webadmin@transpersoner.dk