Foreningen / TiD forening biografisk / Foreningsblade

Foreningsblade

TiDsfordriv og TiD’s

TiD har fra stiftelsen i 1994 frem til foråret 2005 udgivet foreningsblade.
I august 1994 udkom det første foreningsblad, der havde navnet TiDsfordriv.
Bladets navn blev dog allerede fra nr. 3, der udkom i 1995, ændret til TiD's. Bladet udkom fire gange om året.

Mellem-TiD's

I erkendelse af, at der var for langt mellem udgivelsen af TiD's til, at det på effektiv måde kunne orientere medlemmerne om kommende aktiviteter, blev der også udgivet et mindre informationsblad - i de fleste tilfælde blot et enkelt foldet A-4 ark. Det fik meget passende navnet Mellem-TiD's, da det jo udkom mellem de ordinære udgivelser af TiD's.

Mellem-TiD's udkom i alt med 33 numre - sidste nummer i foråret 2005.

Attitude

I 2002 blev der skabt interesse for at udgive et fællesnordisk blad.

FPE-S (Sverige), FPE-N (Norge) og TiD (Danmark) gik sammen om udgivelse af bladet Attitude, der var et flot farvetrykt magasin i A-4 format.

Den 1. august 2002 udkom det første nummer af Attitude. Det blev til i alt 9 numre, idet nr. 8 og 9 var et fællesnummer. Imidlertid svandt interessen i foreningerne

for et fælles blad, ligesom der også skulle findes nye redaktører. Det sidste nummer blev derfor nr. 10, der udkom i begyndelsen af 2005.

Redigering

Attitude blev redigeret af en redaktion med deltagelse fra Sverige, Norge og Danmark. Rebecca Holm var den danske redaktør ved samtlige numre.

Nyt TiD's

Sideløbende med udgivelsen af Attitude udgav TiD fortsat sit eget medlemsblad til sine medlemmer. Det var i format identisk med TiD's, men ikke i samme flotte glittede kvalitet. Det fik navnet Nyt TiD's.

Nummerering blev fortsat fra TiD's, således at det første Nyt TiD's var nr. 33.

Nr. 37, der udkom i marts 2005, var det sidste nummer af Nyt TiD's (Tidligere TiDsfordriv og TiD's).

Redigering af bladene

TiDsfordriv, TiD's og Nyt TiD's havde gennem årene forskellige redaktører, selv om udskiftningen af redaktører var meget begrænset helt frem til og med nr. 29. I den periode var der kun var tre personer, som virkede som redaktører.

Det første nummer af TiD's medlemsblad - TiDsfordriv - blev redigeret af Helle Bundgaard og Jannis Valmin.

Helle Bundgaard fortsatte som redaktør helt frem til og med nr. 28. Hun havde i øvrigt også været redaktør for FPE's medlemsblad.

Jannis Valmin var med som redaktør frem til og med nr. 10, hvor Rebecca Holm afløste hende.

Rebecca Holm var redaktør fra og med nr. 11 til og med nr. 29.

Charlotte Isabella var redaktør på nr. 36 og 37.

På de resterende blade var der ikke den samme stabilitet. Trine, Leni Madsen, Henriette Sørensen, Sonja og Sophie Frederikke Schröder var hver især med til at redigere et enkelt eller nogle få numre.

Nyhedsbreve

Fra foråret 2005 blev der udgivet et nyhedsbrev, som blev tilsendt medlemmerne via e-mail.

De, der ikke havde en e-mail, fik det tilsendt i printet udgave med posten. TiD Nyhedsbrev Nr. 44 11. maj 2009.

Nyhedsbrevet udkom ca. en gang om måneden.

Samtlige nyhedsbreve - i alt 44 numre - blev redigeret og udsendt af Katja Tordrup.

TiD nyt 

Fra juni 2009 blev Bianca Andreasen redaktør af nyhedsbladet TiD nyt

Det startede med udgivelse ca. 10 gange om året, det er dog reduceret til fast 6 gange om året fra starten af 2013. Bladet udsendes som PDF fil til medlemmer via e-mail og/eller i trykt fort med posten til de der ikke er med på IT bølgen. Pt. er det blevet til 38 udgivelser af TiD nyt.

En bred vifte af medlemmer har skrevet artikler i bladene og nyhedsbrevene i form af spændende biografiske artikler, artikler om oplevelser i ind- og udland og omtale af afholdte arrangementer. Der er artikler fra adskillige, som betegnede sig som transvestitter, men som senere skiftede betegnelse om sig selv til transseksuelle, og hvoraf nogle har fået foretaget kønsskifteoperation og nogle lever fuldtids som kvinder uden kønsskifteoperation. 

blade
Webadmin Bianca | CVR: 3199 1080  | Tlf.: 2169 9977 | webadmin@transpersoner.dk