Foreningen / TiD forening biografisk / TiD arkiverne

TiD arkiverne

Det er vigtigt for eftertiden, at en forenings historie ikke går i glemmebogen. Transpersoner udgør et lille mindretal, som altid har eksisteret, men som sjældent har været særlige synlige. Derfor er det ekstra vigtigt, at foreningens historie bliver gemt for eftertiden. Foreningens blade findes på Det Kongelige Bibliotek, men de udgør kun en begrænset del af det materiale, som en forening som TiD får produceret i form af dagsordener til og referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder og meget andet skriftligt materiale samt billeder.

Den 19. november 2007 foreslog Tina Thranesen, at TiD og Trans-Danmark i fællesskab oprettede et "Historisk arkiv", og dér samlede alt tilgængeligt materiale om transhistorien i Danmark.

TiD's bestyrelse fandt ikke, at det var en realisabel idé - primært pga. problemer med at få et egnet lokale til opbevaring af det indsamlede. Imidlertid resulterede det i oprettelse af TiD arkiverne, hvor foreningens skriftlige materiale skannes og indlægges i elektronisk form.

I et medlemsafsnit har medlemmer adgang til læsning af alle tidskrifter og blade som er udgiver side starten i 1994.

arkiv
Webadmin Bianca | CVR: 3199 1080  | Tlf.: 2169 9977 | webadmin@transpersoner.dk