Økonomi

Som næsten alle foreninger har TiD skulle passe på sine midler og anvende dem med omtanke. Det er dog lykkedes rigtigt godt at få midlerne til at strække.

Enkelte år har der været driftsunderskud, men de fleste år er dog sluttet med et overskud.

Foruden kontingentet har foreningen været ganske dygtige til at få medlemmerne til at sponsere både naturalier til fester og sammenkomster og kontanter.

Yderligere har foreningen også efter ansøgninger modtaget kontante bidrag i form af fondsmidler og fra Lotto- og Tipsmidlerne.

Omkring 2005 begyndte foreningen at modtage sponsormidler fra medlemmer, som fik anført deres navn på en sponsorliste, som blev offentliggjort i nyhedsbrevet. De senere år har TiD mønstret et pænt overskudtakket være økonomisk flid og en fantastisk støtte fra medlemssponsorater og andre bidrag.
økonomi
Webadmin Bianca | CVR: 3199 1080  | Tlf.: 2169 9977 | webadmin@transpersoner.dk