Nye indlæg

Kategorier

Raportage fra TiD's julefrokost i Ekstrabladets Magasin lørdag den 6, december.

05-12-2014
Efter aftale besøgte en journalist og en fotograf fra Ekstrabladets Magasin TiD's julefrokost i København den 29. november for at lave en reportage. Det var journalistens tanke at synliggøre transmiljøet som noget naturligt og dejligt for mange mennesker med henblik på at udrydde tabuer som følge af ukendskab til og vrangforestillinger om vores virkelige følelser og liv. Det var en betingelse, at anonymiteten, som er så vigtig i TiD, blev respekteret, således at artiklen kun refererer og bringer billeder af personer, der på forhånd har tilkendeliget, at det er ok i forbindelse med en artikel med nævnte formål.
TiD har haft udkast til artiklen med billeder til gennemsyn. Det tegner til at blive en fin, lettere underholdende artikel om os, og at den samtidig respekterer anonymiteten.
Den bringes efter planen i Ekstrabladets Magasin lørdag, den 6. december.

Kategori: Nyheder fra TiD